function loadDriftWidgetOnScroll() { LoadDriftWidget() ; window.removeEventListener('scroll', loadDriftWidgetOnScroll); } window.addEventListener('scroll', loadDriftWidgetOnScroll);
Att nätverka för att skapa fler affärer, del 1
18

aug

2020
Nätverka för att skapa fler affärer, del 1
Anna Norlin

Du skapar kontakter, bygger relationer och bygger ditt varumärke genom att visa vem du är.  Här förutsätter vi alltså att du redan vet att syftet med att nätverka är att knyta fler kontakter inom din bransch. Att du tänker att hjälpa och leverera värde framför att bara prata om dig själv och vad du vill sälja. Tänk på att ge lika mycket, eller mer än vad du vill ha. Det kommer att leda till fler långsiktiga relationer och affärer på sikt. En win win situation för alla parter. Hur du ska göra? Det finns inga direkta regler, inga rätt eller fel. Det viktigaste är att du är dig själv och känner dig trygg med hur du väljer att nätverka. Men vi vill samtidigt ge dig några tips som kan vara värdefulla. Läs mer på Smartbizz

 

Nätverka för att skapa fler affärer, del 1

Nätverka för att skapa fler affärer, del 1

 

Knyta kontakter

Kontakter hittar du på sociala medier. I detta blogginlägg väljer vi att skriva om LinkedIn då det är det bästa affärsnätverket bland sociala medier. Du kan också nätverka genom att hitta kontakter på arbetsplatsen. På möten, kick-offer, work-shops, luncher, middagar m.m. Många av dessa sker digitalt numera, men du knyter fortfarande nya värdefulla kontakter. Ytterligare ett sätt är att gå med i något mer specifikt affärsnätverk. Det finns en mängd olika,  som tex BNI, BEN, Västsvenska handelskammaren m.m. Du kan egentligen knyta kontakter precis var som helst. Det är hur du gör det som är det viktigaste. Att du är ärlig och genuin, bidrar med mervärde och bjuder på dig själv.

När du söker kontakter på LinkedIn är det bra att hålla dig inom din egen bransch. Här du har dina kunder och kollegor. Vi använder ordet kollegor istället för konkurrenter. Det kan vara en person du upptäcker i ett inlägg som skriver något bra. Sök kontakt, skicka med ett meddelande om detta. Det kan vara någon mera okänd men ni har flera gemensamma kontakter, skriv då detta i meddelandet när du söker kontakten. Ja, du förstår, vi förespråkar att du skriver ett meddelande till nya kontakter och förklarar varför du söker kontakt. När ni sedan är kontakter tar du chansen att lära känna personen förutom det som står i profilen. Skriv ett meddelande, ställ frågor, visa ditt intresse för att lära känna din kontakt.

Tänk först på att hjälpa och leverera värde innan du tänker sälja

 

Skicka INTE någon säljpitch det första du gör, utan fråga hellre hur du kan hjälpa kontakten. Du vinner inget på att ”bara samla på dig kontakter”. Ni måste känna och se värdet utav kontakten med varandra. Kanske inte just ni två kan hitta ett samarbete så kan det vara en tredje part. Att du hela tiden tänker på vad du kan hjälpa dina kontakter med. På sikt blir det en win win situation för dig. Se alltid till att du själv först alltid bidrar med det du kan. Vad kan du hjälpa till med? Vad behöver du själv hjälp med? Vem kan hjälpa dig med det? Vad kan du hjälpa hen med i gengäld? Vill du läsa mer om att nätverka? Se då del 2

saleshunter passion for sales

Kontakta Oss när du vill prata rekrytering till din säljorganisation  

5