function loadDriftWidgetOnScroll() { LoadDriftWidget() ; window.removeEventListener('scroll', loadDriftWidgetOnScroll); } window.addEventListener('scroll', loadDriftWidgetOnScroll);
Synen på rekryteringen 2021
27

jun

2021
rekryteringen
Anna Norlin
Ordet rekrytering är egentligen en gammal militär term som betyder förse med manskap (rekryter). Som ersättning eller förstärkning till truppstyrkorna (wikipedia) och det sammanfattar det hela ganska bra. Grundprincipen innebär att du annonserar ut din lediga tjänst. Du får in ansökningar som du går igenom och gör urval. Du kanske också gör ett serach arbete i dina nätverk. Du förstärker din organistation, med ytterligare en ny tjänst eller ersätter en medarbetare som valt att sluta. 

Anställningsform och digitaliseringen.

2020 var året under ständig förändring och det gick väldigt snabbt. Rekryteringen och arbetsmarknaden blev mer och mer digitaliserad men även flexibel. Digitaliseringen bidrar till att det är enklare än någonsin att byta jobb, bara ett knapptryck bort. CV löst blir mer och mer vanligt samtidigt som en kort videopresentation är mer formalia än nytt. Detta leder till att många byter arbete snabbare idag än för bara några år sedan.

GIG- uppdragen är också här för att stanna. Giggare väljer flera olika uppdrag, långa som korta istället för en traditionell anställning. Endel vill kunna välja, var när och hur mycket de ska jobba. Samtidigt som vi måste vara ödmjuka inför tanken att för endel är detta den enda möjligheten att jobba. Den gamla synen på tveksamheten om många korta anställningar i ett CV är alltså helt borta.

Utmaningen ligger samtidigt i att vara personlig i rekryteringen och dess olika steg. Få kandidaten att uppleva inte bara en positiv och kvalitativ utan också en personlig process. Att få varje kandidat att bli sedd.

Kandidat upplevelsen i rekryteringen

En lyckad kandidatupplevelse stärker företagets employer branding, främjar för fler relevanta sökande till varje tjänst. Att kandidatens resan byggs utefter företagets kultur, värderingar och vision är en självklarhet för bästa resultat. Vad är då en positiv kandidatupplevelse? Det kan skilja beroende på målgrupp eller roller.

Vanligast är att det är en snabb och effektiv process. Ett bra bemötande, personligt, som digitalt. Löpande återkoppling hela processen igenom. Här finns mycket att jobba med. Att den är digitaliserad är en självklarhet, men att samtidigt få den att kännas personlig och genuin samtidigt är något att sträva efter.

Att rätt svar, kommer vid rätt tillfälle med rätt innehåll. Har hört skräckexempel om standardsvar som ”vi har granskat din CV” som skickas ut 10 minuter efter att ansökan skickats. Tänk på att hela tiden kontrollera och uppdatera alla automatiska svarsmail. Att få även de kandidater som inte gått vidare i processen positivt inställda till företaget stärker företagets employer brand inför nästa rekrytering.

Mät kandidatresan, var hoppar de flesta av? Varför? Vad kan du göra bättre? Analysera kandidat upplevelsen, ta in feedback. Använd datan för att bli lite bättre varje gång. Lär av dina kandidater. För att bli lite bättre för varje gång.

Saleshunter– Vi hjälper dig med din rekrytering

Kravprofil

Kravprofil

Rekryteringsprocessen del 1 En väl genomtänkt och utarbetad kravprofil är grunden för en lyckad rekrytering och ska användas som ett enhetligt dokument hela vägen igenom. Den är sedan den röda...

läs mer

saleshunter passion for sales

Kontakta Oss när du vill prata rekrytering till din säljorganisation  

5