function loadDriftWidgetOnScroll() { LoadDriftWidget() ; window.removeEventListener('scroll', loadDriftWidgetOnScroll); } window.addEventListener('scroll', loadDriftWidgetOnScroll);
Kravprofil
25

jun

2021
Möte med kund kring kravprofil
Anna Norlin

Rekryteringsprocessen del 1

En väl genomtänkt och utarbetad kravprofil är grunden för en lyckad rekrytering och ska användas som ett enhetligt dokument hela vägen igenom. Den är sedan den röda tråden i hela processen och lika viktig oavsett vilken tjänst som ska tillsättas.

För att hitta det du söker är det viktigt att veta vad du behöver? Hur ser tjänsten ut idag? Vad ingår det för uppgifter i tjänsten? Är det en fungerande roll idag? Fråga dina kollegor om det är några uppgifter som saknas i tjänsten. Är det några uppgifter i tjänsten som någon annan redan tagit över? Kan den ändras för att bli ännu bättre? Behöver den ändras så är det NU du ska göra det, inför en ny rekrytering. Tänk utanför boxen, så att du inte bara tillsätter en ny ”Kalle”. Se till att få in lite nytt tänk och nya idéer istället.

En tydlig kravprofil är grunden för en lyckad rekrytering.

Den ska användas som en riktlinje för hela rekryterings processen. Här tar du med precis så mycket eller så lite som du tycker krävs för den specifika tjänsten. Det kan vara titel, omfattning, arbetsuppgifter, krav på utbildning, krav på erfarenhet, kunskap, kompetens.

Hur ser möjligheten ut för att utvecklas i ditt företag? Önskat tillträde? Vi skiljer på skallkrav, vilket innebär de mest nödvändiga kraven. Samt önskekrav, vilket är precis som det låter, önskekrav.  Viktigt att varje moment får sin tid, samtidigt som vi förespråkar korta processer. Annars är risken stor att kandidaten tröttnar eller hittar en annan arbetsgivare att gå vidare med.

Vi använder kravprofilen som en röd tråd och styrdokument genom hela  rekryteringsprocessen.  Läs mer på vår sida Rekrytering om hur vi arbetar. Redan när tidsplanen ska sättas använder du den för att beräkna tid du behöver för arbetet, sen när du skriver annons och gör ditt search arbete. I allra högsta grad när du gör urvalsfrågor och förbereder test. Saknad av eller en undermålig kravprofil kan lätt resultera i en onödig felrekrytering.

Lycka till med din kravprofil i din rekrytering, glöm inte att återkoppla!

 

saleshunter passion for sales

Kontakta Oss när du vill prata rekrytering till din säljorganisation  

5