function loadDriftWidgetOnScroll() { LoadDriftWidget() ; window.removeEventListener('scroll', loadDriftWidgetOnScroll); } window.addEventListener('scroll', loadDriftWidgetOnScroll);

Trots många sökanden idag räcker sällan en annons och vi jobbar ständigt med Search & Headhunting. Söker aktivt upp, attraherar och connectar med våra kontakter och blivande kandidater. För att nå även dem som inte är aktiva på arbetsmarknaden. Här ligger kravprofilen till grund för att första urval. Vi säkerställer intresse och relevans för tjänsten och företaget. Allt för bästa matchning. För oss är detta ett ständigt pågående arbete, för att alltid vara förberedd inför nästa spännande uppdrag. Om du använder urvalsfrågor i ansökan bör dessa plockas bort för dem du själv sökt upp, det kan lätt bli negativt. Däremot är det bra redan i kontakten inför deras ansökan meddela om du använder tester.

Det roliga Search arbetet

Det roliga Search arbetet

 

Searchmetoden- i och utanför dina nätverk

En framgångsrik rekrytering idag kräver nätverk med relevant kompetens. Ständigt växande och aktuellt där du levererar värde, attraherar och kommunicerar med dina kontakter. Vårt största nätverk skapar vi på LinkedIn, det är här vi har vår främsta arbetsyta. Vi ser LinkedIn som en levande CV. Ser inte bara vad våra kontakter har gjort, utan också vad de kan komma att tillföra företaget. Vi skapar relationer och långsiktiga samarbeten. Knyter kontakter med människor som har Passion for Sales. Saleshunter är ett personligt rekryteringsföretag som står för bra bemötande, mångfald, förtroende, återkoppling med feedback och samtidigt med en ödmjukhet inför uppdraget.

Trots stor konkurrens vill de sökande hitta rätt tjänst, arbetsplats och ledarskap med rätt värderingar. Vi vill hitta rätt matchning