function loadDriftWidgetOnScroll() { LoadDriftWidget() ; window.removeEventListener('scroll', loadDriftWidgetOnScroll); } window.addEventListener('scroll', loadDriftWidgetOnScroll);
Skillnaden på möte och intervju
20

apr

2021
Möte för en intervju
Anna Norlin

Möte eller intervju?

En anställningsintervju är ett möte mellan 2 lika viktiga parter där båda är ute efter att göra nästa stora steg. Båda har en förhoppning att hitta ett samarbete och att börja arbeta tillsammans.

Det är lite som försäljning där båda är både köpare och säljare samtidigt. Företaget är ju där för att ”köpa in” en tjänst, dvs en ny person som ska kunna leverera värde till företaget. Men samtidigt ”sälja in” företagets mjuka värden. Kandidaten är där för att ”köpa in/välja” sin nästa chef/ledare och ”sälja in” sin kompetens, kunskap och vill kunna tillföra företaget. En kandidat är ofta i flera processer samtidigt och det är viktigt att information och möjlighet ges för ett bra val. Ett val som är lika viktigt för båda parter för att slippa felrekryteringar.

Anställningsintervju vid en rekrytering

Vi väljer att kalla till möte istället för intervju, vill ha dialoger istället för de vanliga frågorna och svaren. På så sätt lära känna våra kandidater och hitta de dolda kompetenserna samt få fram verklighetens framtidsmål. Vi försöker hitta innovativa lösningar för att just ditt företag ska hitta den perfekta nya medarbetaren. Vi vill alltså frångå en vanlig anställningsintervju vid en rekrytering och istället kalla till ett möte. Även om det inte är vi 2 som ska arbeta ihop så vill vi få fram en dialog.

Men samtidigt följer vi noga vår intervju mall under vår rekrytering. Den är baserad på kravprofilen för att ha som bedömningsunderlag. Så att vi i dialogen ändå ser till att få fram just de specifika frågorna som är viktiga för just den specifika tjänsten. Att alla kandidater får samma frågor invävda. Vi är noga med ett professionellt bemötande under vårt möte. Det är viktigt för just ert employer branding, och samtidigt berätta utförligt om tjänsten och företaget.

Vi är lika noga med att kandidaten får rätt uppfattning och känsla för företaget som för oss att hitta rätt kandidat. Allt för bästa matchning. Ett bra blogginlägg ifrån ledarna om just själva utförandet. Bortse dock från rekommendationen om att välja ett rum där ni inte sitter för för långt ifrån varandra. Inlägget skrevs innan Coronan. De flesta intervjuer sker ju fortfarande digitalt och så kommer nog många fortsätta även framöver.

Avsätt tid även för kandidatens frågor

Välkomna frågor från kandidaten, detta är ju för att kandidaten ska få bästa uppfattning om tjänsten och göra ett bra väl. Dessa frågor visar ju också på ett intresse från kandidatens sida. Frågor som gör att du får ytterligare indikation på kunskap och intresse hos den sökande. Återigen, ett möte som är lika viktiga för båda parter. Var beredd på frågor som: Hur är du som chef? Hur skulle du beskriva din ledarstil? Hur fungerar teamet? Vad är det absolut viktigaste för att lyckas i denna roll? Vad finns det för utmaningar med tjänsten? Vad har ni för utmaningar på företaget? Vilka är era bästa konkurrenter?

En bra fråga att ställa sig själv och till kandidaten är: Det handlar inte bara om oss och vad du kan göra för oss, utan även vad vi kan göra för dig för att du ska välja oss och för att du ska trivas?

Att du som kandidat inte blir utvald i en process beror inte på att du är sämre än andra, oftast är alla lika bra men på olika sätt och den som uppfyller kravprofilen bäst är den som blir utvald.

Vi på Saleshunter önskar dig lycka till med din rekrytering! Vill du ha hjälp? Tveka inte att kontakta oss

saleshunter passion for sales

Kontakta Oss när du vill prata rekrytering till din säljorganisation  

5