//load after waiting 3000 milliseconds, 3 seconds setTimeout(function(){ LoadDriftWidget() }, 3000)
ddp-et-icon|et-icon-mobile|
ddp-et-icon|et-icon-mail-alt|
Saleshunter | Prisplan

Prisplan för din rekrytering

Saleshunter arbetar med transparent prisplan för din rekrytering

Rekrytering till ditt säljteam. Du bestämmer vilken plan som passar din rekrytering bäst. Inga extra kostnader tillkommer.

 

Saleshunter | Prisplan

STANDARD

Tidseffektiv process med huvudfokus på Search

STANDARD, vår vanliga prisplan vilken vi rekommenderar till de flesta tjänster. Stort fokus på Search i våra nätverk. Vi säljer in din tjänst, ditt företag och kandidaten.

Saleshunter | Prisplan

PLUS

En rekrytering med längre process och bredare synlighet

PLUS, för den mer specifika kravprofilen och för dig som vill att vi använder tester. Vi arbetar med Executive Search och annonsering i fler kanaler.

Saleshunter | Prisplan på din rekrytering

Saleshunter arbetar med transparent prisplan för din rekrytering

Rekrytering till ditt säljteam. Du bestämmer vilken plan som passar din rekrytering bäst. Inga extra kostnader tillkommer.

STANDARD eller PLUS?

”Oavsett plan du väljer så sätter vi alltid kund och kandidat främst. För bästa service och leverens”

En tydlig kravprofil är grunden för en lyckad rekrytering.

En kravprofil är viktig för att vi ska veta vem det är du söker. Den är sedan som ett styrdokument hela processen igenom och ligger till grund för alla moment. Viktigt att varje moment får sin tid, samtidigt som vi förespråkar korta processer. Annars är risken stor att kandidaten tröttnar eller hittar en annan arbetsgivare att gå vidare med. 

ddp-md-icon|md-local_library|

Annonsering

En säljande annons och relevant för tjänsten för att hitta rätt kompetens. I prisplan STANDARD ingår annonsering på LinkedIn. För mer annonsering väljer du prisplan PLUS, här ingår även annonsering på di.se

läs mer

ddp-md-icon|md-person_pin|

Bakgrundskontroll

I både STANDARD och PLUS gör vi bakgrundskontroll för att säkerställa uppgifterna inför urval. I prisplan PLUS följer även referenstagning, frågor baseras på kravprofilen, dialoger och möten. 

läs mer

ddp-md-icon|md-location_searching|

Search

Vi arbetar ständigt med förberedande search i våra nätverk. Lär känna kandidaten, säkerställer intresse och relevans. I plan Plus arbetar vi med Executive Search för den lite mer specifika kravprofilen.

läs mer

ddp-md-icon|md-group_add|

Presentation

Här presenterar vi utvalda kandidater för er på ett överenskommet sätt. Allt bereoende på val av prisplan, form av tjänst och tidsplanen. Presentationen sker på ett sätt som stärker en rättvis bedömning. 

läs mer

ddp-md-icon|md-forum|

Intervjuer

Samtal och möten, för att föra dialoger utan förhörskänsla. Vi vill få fram dolda kompetenser och vad kandidaten kan tillföra ditt företag. Vi följer alltid vår intervjumall för rättvis bedömning.

läs mer

ddp-md-icon|md-feedback|

Återkoppling

Levande uppföljning i processen och slutlig återkoppling med värdefull feedback. Detta är viktigt för den positiva kandidat upplevelsen. Som stärker ert employer brand inför nästa rekrytering. 

läs mer

ddp-md-icon|md-extension|

Tester

Vi tillhandahåller tester som utförs från externt företag på ett professionellt sätt. Tydlig information och dialog med kandidaten om nyttan med det. Tester är inkluderat i vår prisplan PLUS.

läs mer

ddp-md-icon|md-library_books|

Nöjd-kund-garanti

I både STANDARD och PLUS  ingår alltid en nöjd-kund-garanti. Upplägget kan se lite olika ut beroende på prisplan och tjänst. Det innebär att under garantitiden står vi för en ny rekrytering kostnadsfritt. 

läs mer

STANDARD eller PLUS?

Båda är framtagna för att passa din rekryteringsprocess på bästa sätt

 

Vi söker i både interna och externa nätverk efter din kandidat.

Trots många sökanden idag räcker sällan en annons. Det är därför vi lägger stor vikt vid Search arbetet. Vi söker aktivt upp, attraherar och connectar med våra kontakter och blivande kandidater. För att nå även dem som inte är aktiva på arbetsmarknaden. Plan PLUS innehåller executive search och utökad annonsering. Här tillkommer även tester och referenser. Val av paket är beroende på tjänst och önskemål.

Trots många sökanden idag räcker sällan en annons. Det är därför vi lägger stor vikt vid Search arbetet. Plan PLUS innehåller Executive Search och utökad annonsering. Här tillkommer även tester och referenser. Val av paket är beroende på tjänst och önskemål.

Standard

Tidseffektiv process med huvudfokus på search

STANDARD, prisplan för de flesta tjänster.  Fokus ligger på Search i våra nätverk. Vi säljer in din tjänst, ditt företag och kandidaten. Vi jobbar med rekrytering och försäljning!

Plus

En rekrytering med längre process och bredare synlighet

PLUS, för den mer specifika kravprofilen och för dig som vill att vi använder tester. Vi arbetar med Executive Search och annonsering i fler kanaler.

Standard

Tidseffektiv process med huvudfokus på search

STANDARD, prisplan för de flesta tjänster.  Fokus ligger på Search i våra nätverk. Vi säljer in din tjänst, ditt företag och kandidaten. Vi jobbar med rekrytering och försäljning!

Plus

En rekrytering med längre process och bredare synlighet

PLUS, för den mer specifika kravprofilen och för dig som vill att vi använder tester. Vi arbetar med Executive Search och annonsering i fler kanaler.

Saleshunter | Prisplan

Anna Norlin

”Vi är noga med uppföljning och återkoppling. Värdesätter också feedback tillbaka för att kunna bli lite bättre varje gång”

Saleshunter | Prisplan

Anders Norlin

”Vi vill kunna levererar en positiv och effektiv kandidat upplevelse. Från första knapptrycket till den sista, viktiga återkopplingen”