function loadDriftWidgetOnScroll() { LoadDriftWidget() ; window.removeEventListener('scroll', loadDriftWidgetOnScroll); } window.addEventListener('scroll', loadDriftWidgetOnScroll);
Saleshunter | Rekrytering

rekrytering

Rekrytering med matchning av relevant kompetens

Ett grundligt förarbete är nödvändigt för en lyckad rekrytering. Kravprofilen är resultatet av detta arbete som sedan följer hela processen. Ju mer tid och noggrannhet du lägger på förarbetet desto mer effektivt blir resten. 

Saleshunter | Rekrytering

rekrytering

Rekrytering med matchning av relevant kompetens

Ett grundligt förarbete är nödvändigt för en lyckad rekrytering. Kravprofilen är resultatet av detta arbete som sedan följer hela processen. Ju mer tid och noggrannhet du lägger på förarbetet desto mer effektivt blir resten. 

Saleshunter | Rekrytering

Hjälper dig med en lyckad rekrytering utefter kriterierna på tjänsten.

Vem är det du söker? Är det en individ i en grupp? En spelare i ett team? Gå igenom hur tjänsten ser ut idag. Är det en en bra roll och arbetsbeskrivning? Är det delar som behöver förändras? 

Dessa kriterier ligger till grund för den viktiga kravprofilen som vi sätter upp tillsammans med dig.

Vi kan även erbjuda dig tjänsten att testa alla i teamet för att se vilken lagspelare som saknas, alla i gruppen för att se vilken individ som saknas.

Vem är det du söker? Är det en individ i en grupp? En spelare i ett team? Gå igenom hur tjänsten ser ut idag. Är det en en bra roll och arbetsbeskrivning? Är det delar som behöver förändras? 

Dessa kriterier ligger till grund för den viktiga kravprofilen som vi sätter upp tillsammans med dig.

Vi kan även erbjuda dig tjänsten att testa alla i teamet för att se vilken lagspelare som saknas, alla i gruppen för att se vilken individ som saknas.

Söker aktivt upp, attraherar och connectar med kontakter och blivande kandidater

Saleshunter | Rekrytering

search för din rekrytering

Ibland kan det vara svårt att hitta kandidater som uppfyller kritererierna i kravprofilen. Att bara annonsera räcker kanske inte utan du måste aktivt söka upp kandidater med rätt kompetens – Search!

På detta sätt når vi även de som inte är aktiva på arbetsmarknaden. Allt för bästa matchning!

Connecta med oss på Saleshunter

– saleshunter – passion for sales – saleshunter – passion for sales

Tester som är framtaget av mångårig forskning. Hjälper till med en rättvis bedömning av kandidaten

Saleshunter | Rekrytering

tester vid rekrytering

“Ökad träffsäkerhet, kompetens baserat urval, effektiv process och positiv kandidatupplevelse - för kandidatens skull”

Syftet med tester i en rekrytering är att göra urval på objektiva grunder. Utefter kravprofilen utan diskriminering, oberoende av ålder, kön och etnicitet.

Ett urval baserat på kandidaternas kunskaper, färdigheter, personliga egenskaper och problemlösningsförmåga. Relaterat till den specifika tjänsten.

Det förutsätter ett testverktyg baserat på forskning. Att välja rätt test till rätt tjänst vid rätt tidpunkt i processen.

MPA

MPA är ett kvasi – ipsativt personlighetstest som mäter nio grundläggande egenskaper relaterat till arbetsbeteendet.

opto

OPTO är ett normativt personlighetstest baserat på femfaktorteorin som mäter 8 dimensioner av personligheten relevanta för framgång på arbetet.

Ace

ACE är ett kapacitetsmätande test som mäter en persons logiskt tänkande – dvs förmågan att identifiera mönster, se samband och dra slutsatser.

Saleshunter | Rekrytering

“Ökad träffsäkerhet, kompetens baserat urval, effektiv process och positiv kandidatupplevelse – för kandidatens skull”

Syftet med tester i en rekrytering är att göra urval på objektiva grunder. Utefter kravprofilen utan diskriminering, oberoende av ålder, kön och etnicitet.

Ett urval baserat på kandidaternas kunskaper, färdigheter, personliga egenskaper och problemlösningsförmåga. Relaterat till den specifika tjänsten.

Det förutsätter ett testverktyg baserat på forskning. Att välja rätt test till rätt tjänst vid rätt tidpunkt i processen.

Läs mer om Rekrytering

Vad är det viktigaste när du ska anlita hjälp med din rekrytering?

Relevant nätverk. Vi har ett ständigt växande nätverk, fullt av kompetens. Där vi eftersträvar relevans, kontakter som har Passion for Sales. Vi ser alla som blivande kunder eller kandidater.

Employer Brand. En rekryteringspartner som förstår vikten av att värna om ert employer Brand. Att återkoppling är viktig för en positiv kandidatupplevelse för att öka ditt employer brand.

Bransch förståelse. Vi är nischade att arbeta med branscher där vi kan bidra med mest kompetens. Detta då vi ha en massa branschkompetens i våra nätverk.

En partner som ser till att främja för en positiv kundupplevelse. Från första kontakten, till matchning med en lika nöjd kandidat. Därför lämnar vi alltid en nöjd-kund-garanti.

Relevant nätverk

Employer Brand

Bransch förståelse

Nöjd kund garanti

kontakta oss

Personligt rekryteringsföretag med relevant nätverk

Vi vill vara nytänk, personliga, ödmjuka men samtidigt lättsamma med en grym passion för försäljning. Vi värdesätter rätt bemötande. Vill ge en positiv och effektiv kundupplevelse. En lyckad och positiv kandidatupplevelse. Med Passion for Sales hela resan igenom.  

Kontakta Oss!

– saleshunter – passion for sales – saleshunter