//load after waiting 3000 milliseconds, 3 seconds setTimeout(function(){ LoadDriftWidget() }, 3000)
ddp-et-icon|et-icon-mobile|
ddp-et-icon|et-icon-mail-alt|
Saleshunter | Rekrytering

rekrytering

Personligt rekryteringsföretag med relevant nätverk

Rekryteringsföretag som står för bra bemötande, mångfald, förtroende, återkoppling med feedback och samtidigt med en ödmjukhet inför uppdraget. Ett relevant nätverk fullt av kompetens redo att starta sin nya karriär hos dig, som har Passion for Sales.

Saleshunter | Rekrytering

Saleshunter rekryterar alla roller till ditt säljteam

När du inte har tid att ta emot, leta upp och gå igenom alla ansökningar. Eller har svårt att hitta kompetens till en specifik tjänst. Låt oss hjälpa dig!

Vi arbetar ständigt i våra nätverk för att vara redo att snabbt starta nästa spännande uppdrag. Med Search, annonsering, urval, kontakter, möten, referenstagning och löpande återkoppling. Vi har transparent prissättning och nöjd-kund-garanti.

Ett personligt rekryteringsföretag som står för bra bemötande, mångfald, förtroende, återkoppling med feedback och samtidigt med en ödmjukhet inför uppdraget.

Passion for Sales

Relevant nätverk med människor som har Passion for Sales​

En framgångsrik rekrytering idag kräver nätverk med relevant kompetens. Ständigt växande och aktuellt där du levererar värde, attraherar och kommunicerar med dina kontakter.

Vårt största nätverk skapar vi på LinkedIn, det är här vi har vår främsta arbetsyta. Vi ser LinkedIn som en levande CV. Ser inte bara vad våra kontakter har gjort, utan också vad de kan komma att tillföra företaget.

Vi skapar relationer och långsiktiga samarbeten i våra nätverk. Knyter kontakter med människor som har Passion for Sales.  

Saleshunter | Rekrytering

rekrytering

Söker ständigt efter människor som har Passion for Sales

För oss på Saleshunter är Search den viktigaste delen i rekryteringsarbetet. Ett ständigt pågående arbete för oss, att söka nya kontakter. Men också att attrahera, informera, kommunicera och hålla oss uppdaterade på befintliga kontakter.

Oavsett pågående rekryteringsuppdrag eller inte, för att alltid stå redo för nästa uppdrag. På så sätt har vi attraherat och connectat även med dem som inte själva aktivt söker ny tjänst. Men som samtidigt kan vara precis rätt för just din utlysta tjänst.

Saleshunter | Rekrytering

Kontakta Oss

saleshunter – passion for sales –

Saleshunter | Rekrytering

standard

Tidseffektiv process med huvudfokus på search

Prisplan för de flesta tjänster. Fokus ligger på search i våra nätverk. Vi jobbar med rekrytering och försäljning!  Säljer in din tjänst, ditt företag och kandidaten. 

Saleshunter | Rekrytering

plus

Rekrytering med längre process och bredare synlighet.

Prisplanen för den mer specifika kravprofilen. Vi arbetar med Executive Search och annonsering i fler kanaler. För dig som vill att vi använder tester.

Saleshunter | Rekrytering

Anna Norlin

”Vi är noga med uppföljning och återkoppling. Värdesätter också feedback tillbaka för att kunna bli lite bättre varje gång. 

Saleshunter | Rekrytering

Anders Norlin

”Vår ambition är att leverera en positiv och effektiv kandidat upplevelse. Från första knapptrycket till den sista, viktiga återkopplingen.