//load after waiting 3000 milliseconds, 3 seconds setTimeout(function(){ LoadDriftWidget() }, 3000)
ddp-et-icon|et-icon-mobile|
ddp-et-icon|et-icon-mail-alt|

Rekryteringsprocessen för din rekrytering med Saleshunter

Rekryteringsprocessen

01

Kravprofilen

Kravprofilen ligger till grund för urval, intervjufrågor och frågor vid referenstagning

En kravprofil är viktig för att vi ska veta vem det är du söker. Vi går igenom hur tjänsten ser ut idag. Säkerställer att det är en tillfredsställande roll och arbetsbeskrivning. Är det delar som behöver förändras? Då ska detta göras nu. Utgå sedan från denna, inte en dröm profil som inte är förankrad med verkligheten. Men våga tänka nytt, tänka om. Använd inte samma gamla kravprofil av ren slentrian.

Vi använder kravprofilen som en röd tråd och styrdokument genom hela  rekryteringsprocessen. Den ligger till grund för alla moment och urval. Läs mer på vår sida Rekrytering om hur vi arbetar.

02

Tidsplan

För att kunna arbeta snabbt och effektivt är det viktigt att vi sätter upp en tidsplan tillsammans. Sätta upp tid för search, beroende på hur många sökanden vi behöver få in för bästa urval. Avsätta tid för första kontakt, telefonintervju och inbokande av samtal och intervjuer. Tid för uppföljande återkoppling är också en viktig del i rekryteringsprocessen.

Mycket beror på vilken tjänst det är som ska tillsättas. Även sökandes uppsägningstid måste tas med i beräkningen. Det är viktigt att varje moment får sin tid, samtidigt som vi förspråkar korta processer. Annars är risken stor att kandidater tröttnar och går vidare i nästa process.

03

Annonsering

Detta är delen för annonsering, då den viktigaste marknadsföringskanalen idag är alla sociala medier. En säljande annons och relevant för tjänsten för att hitta rätt kompetens. Vad behöver du skriva för att attrahera din nya medarbetare? Var behöver du synas för att hitta rätt kompetens. I vårt paket Standard annonserar vi på LinkedIn.

För mer annonsering väljer du paket Plus, här ingår bl.a även annons i di.se. Vi förespråkar en smidig ansökningsprocess. Vi ser varje rekrytering som en ny möjlighet för alla berörda parter: ni, vi och kandidaten.

”Profilen på LinkedIn är som levande CV och PB, det är vad vi kallar CV lös rekrytering”

05

Intervju

Vi väljer att kalla det för möte istället för intervju. Det kan vara ett första telefon möte innan urval inför nästa möte. Vi för samtal och dialoger för att lära känna kandidaterna och få fram dolda kompetenser. Avstämning av intresse och relevans för tjänsten. Vad kandidaterna kan tillföra företaget, men också så att de kan känna sig bekväma och visar sitt rätta jag.

Det är lika viktigt att kandidaten får rätt uppfattning om tjänsten och företaget för att göra ett bra val. Allt för bästa matchning och för att undvika felrekryteringar. För rättvis bedömning följer vi alltid vår intervjumall. Vi är noga med ett professionellt bemötande eftersom det är viktigt för kandidat upplevelsen.

06

Tester

Vi tillhandahåller tester som utförs från externt företag på ett professionellt sätt. Bl.a personlighets-, begåvnings-, screenings-, motivationstest m.fl. Viktigt att inte bara maila kandidaten ett test. Det kräver förklaring och information över förväntningarna. En dialog med kandidaten om varför och nyttan med det. Så att alla parter får ut något positivt utav det.

Det är också viktigt att välja rätt test till rätt tjänst. Att välja rätt tidpunkt för att lägga in det i rekryteringsprocessen. Återkoppling efteråt med värdefull feedback är en självklarhet. Detta ingår i vårt paket Plus.

”Intervjufrågorna är baserade på kravprofilen som är det viktiga bedömningsunderlaget i hela rekryteringsprocessen”

07

Granskning och referens

I båda våra paket gör vi en granskning för att säkerställa uppgifterna inför urval. I paket Plus följer även referenstagning, frågor baseras på kravprofilen,  tidigare möten, dialoger och tester. 1-3 referenser från t.e.x chef, arbetsledare eller kollega, beroende på tjänst. Vi kontrollerar relation samt kandidatens nivå i de olika kompetenserna som krävs för tjänsten.

Notera att idag börjar det bli vanligare att kandidaten vill ha referens på sin framtida chef. Detta tycker vi bara att man ska se positivt på.

08

Presentation

Här presenterar vi utvalda kandidater för er på ett överenskommet sätt. Allt bereoende på val av prisplan, form av tjänst och tidsplanen. Presentationen sker på ett sätt som stärker en rättvis bedömning. 

09

Återkoppling

Återkoppling är en av de viktigaste delarna i rekryteringsprocessen

Att alla kandidater får uppföljning om processen och återkoppling med värdefull feedback. Börjar med återkoppling på sökt annons, meddelande om processen drar ut på tiden. Att vara snabb med att meddela dem som inte gått vidare och återkoppling på tagen kontakt. 

Oavsett hur långt de har kommit i processen måste alla behandlas med respekt. Har vi haft en dialog via telefon eller videomöte så sker återkopplingen alltid på samma sätt. Allt detta är viktigt för den positiva kandidatupplevelsen. Vi ser till att ni inte får missnöjda kandidater som väljer bort er som kund i framtiden. Det stärker ert och vårt employer brand. Vi ber även om feedback ifrån kund som kandidat för att kunna bli ännu bättre till nästa gång.Läs mer vad vi värdesätter i vårt arbete och våra kontakter på Om oss.

10

Garanti

Vårt jobb är att det ska bli absolut bästa matchning för företag och kandidat

I båda våra paket ingår en nöjd-kund-garanti. Upplägget ser lite olika ut beroende på paket och tjänst. Det innebär bl.a att vi under garantitiden står för ny rekrytering kostnadsfritt. Gäller ej under omorganisationer eller andra förändringar. Endast till den överenskomna kravprofilen, samma eller kortare rekryteringsprocess.